Chào mừng

Chào mừng quý vị đến với Chương trình Học sinh Quốc tế tại Trường Trung học Rosehill.

Mời quý vị nhấp chuột vào liên kết tập tin PDF sau để truy cập Bản thông báo của chúng tôi bằng tiếng Việt.

Bản thông báo

Để biết thêm thông tin, xin quí vị vui lòng liên hệ:

Nan Li

Điều phối viên học sinh quốc tế

Email: li.nan.n@edumail.vic.gov.au

Điện thoại: +61 3 9337 2488

Để ghi danh trở thành một học sinh Quốc tế tại trường Rosehill, xin vui lòng nộp đơn trực truyến hoặc tải về mẫn đơn xin từ liên kết www.study.vic.gov.au

Xin chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm đến trường của chúng tôi.

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

Handbooks

Predeparture-Guide-Vietnamese
International Students Handbook – English
Prospectus 2018

Legal Rights and Responsibilities

Lawstuff – Know Your Rights
Legal Aid
International Education: Ensuring Quality and Protecting Students

Mã CRICOS 00861K

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Training’s CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K). For further information refer to www.study.vic.gov.au.

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Trainings CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K).
For further information refer to www.study.vic.gov.au.

website by essendon creative