Lớp Tiếng Anh (E.S.L)

Nhà trường đã phát triển được một số chương trình nhằm giúp đỡ cho các du học sinh trong việc học Anh Ngữ. Chương trình ESL của nhà trường bao gồm như sau:

  • Giảng dạy theo từng nhóm nhỏ đối với tất cả học sinh mà nhà trường xét thấy cần sự hỗ trợ khi học ESL
  • Giúp đỡ thêm cho từng cá nhân học sinh nếu cần thiết.
  • Đưa vào lớp học tập bằng Anh Ngữ chính qui đối với học sinh ESL xếp loại khá trở lên.

TRỢ GIÚP ĐỐI VỚI HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH

Tập thể nhân viên trường Trung Học Rosehill luôn giúp đỡ cho học sinh và gia đình học sinh trong suốt quá trình học tập bằng cách tạo ra một môi trường sinh hoạt luôn có sự khuyến khích và khen thưởng.

Với một chương trình giảng dạy rất chuyên môn và thực dụng, cộng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên có tay nghề cao của trường luôn biết cách làm thế nào để thúc đẩy đồng thời tạo thêm năng lực giúp cho học sinh đạt được tất cả các mục tiêu học tập. Chúng tôi rất tự hào về chương trình giảng dạy đầy bổ ích và mang tính thử thách của trường.

Lớp Học

Sau khi nhập học, du học sinh được chia thành từng nhóm tùy theo độ tuổi, trình độ học vấn và khả năng Anh Ngữ. Lớp được xếp theo nhóm nhỏ (từ 1 đến 3 học sinh) để bảo đảm cho sự quan tâm của giáo viên đối với từng học sinh được hiệu quả nhất.

Chương Trình Giảng Dạy

Chương trình ESL được giảng dạy bằng Anh Ngữ bởi giáo viên đầy kinh nghiệm và có nhiều kiến thức trong việc dạy dỗ các lớp học bao gồm các học sinh có độ tuổi và khả năng khác nhau cũng như học sinh lớn lên từ những nền văn hóa / nguồn gốc khác nhau.

Du học sinh sẽ được hướng dẫn kỹ càng trong một chương trình học được xây dựng nhằm trang bị cho học sinh nhiều kiến thức để học tập cũng như sinh sống trong xã hội Úc sau này.

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Trainings CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K).
For further information refer to www.study.vic.gov.au.

website by essendon creative