Yêu Cầu Của Nhà Trường

Trường Rosehill trông đợi mọi học sinh trong trường đều cố gắng hết sức khả năng học tập của mình. Do đó học sinh được yêu cầu phải hoàn tất bài tập về nhà theo đúng ngày quy định. Thông thường học sinh lớp 9 và 10 cần dành ra thời gian làm bài ở nhà khoảng từ 1 giờ 30 phút cho đến 2 giờ mỗi đêm kể cả cuối tuần, và có thể phải cần nhiều thời giờ hơn nữa khi gần đến các kỳ thi. Đối với học sinh lớp 11 và 12 (khối lớp học lấy chứng chỉ trung học ở tiểu bang Victoria, VCE) nên dành nhiều thời gian học mỗi đêm và trong những ngày cuối tuần.

Trường Rosehill không những mở ra cho học sinh một nền giáo dục toàn diện mà còn cung cấp nhiều sinh hoạt ngoại khóa bao gồm thể thao, âm nhạc, nhảy múa, hoạt động ngoài trời, tranh luận và nói chuyện trước đám đông nhiều người.

Rosehill Secondary College is accredited under the Department of Education and Trainings CRICOS registration (CRICOS provider name and code: Department of Education and Training, 00861K).
For further information refer to www.study.vic.gov.au.

website by essendon creative